Blogg som lockar många följare

Bloggar och privata hemsidor är idag mycket vanligt förekommande. Många gör det och flertalet av de som bloggar har dessutom lyckats leva på det rent ekonomiskt. Som ett vanligt yrke.

Kanske är det mångas drömmar, att få en blogg såpass blomstrande att den kan stå som inkomst. Och faktiskt är det så att det inte behöver stanna vid bara en dröm utan kan bli verklighet. Men då finns det flera saker att tänka på för att det ska lyckas. I tidningen Aftonbladet finns till och med en egen sida om bloggar och hur de är utformade.

Locka många följare

Det som är det viktigaste när man ska driva en blogg är förstås att få dit många besökare. Och för att det ska lyckas behöver man ett ämne eller område som blir intressant för potentiella gäster till bloggen. Om man exempelvis skriver om kalas, festligheter och hur man lätt kan kan införskaffa tillbehör för detta bör man inte helt plötsligt börja skriva om politik och nyheter kring det. På webbplatsen partykungen som visar på utbud kring just detta vore det olämpligt att helt plötsligt gå ifrån ämnet.

Att ha en blogg där man namngivit den med en rubrik bör då stå för vad rubriken säger och handla om det. Det är inte så lyckat att skriva om något som inte alls har något med rubriken att göra. Då blir bloggen klassad som oprofessionell och dåligt rykte kan uppstå om bloggen.

Röd tråd genom bloggen

När man väl bestämt sig vilket ämne eller område bloggen ska handla om är steg ett klart. Vidare ska man se till att ämnet man valt för den är något man kan mycket om eller har egna erfarenheter av. Eller ett brinnande intresse av. Oavsett vilket man än väljer bör man ändå ha en röd tråd igenom bloggen. På detta sätt bibehåller man fokus på det bloggen ska handla om och får de följare som är intresserade av ämnet att återkomma och fortsätta följa den. Börjar bloggaren däremot att skriva om lite allt möjligt annat än vad rubriken beskriver blir det inte någon sammanhållen blogg utan kan kännas onödigt splittrad. Visst kan man ha en blogg om allt möjligt men då bör det framgå på startsidan att det är så. Däremot finns det inga rätt eller fel när det gäller att välja inriktning för bloggen.

En blogg behöver ha liv i sig. Därför är det väldigt viktigt att hela tiden uppdatera den och se till att nya fräscha inlägg skapas. Om det inte görs kan gäster dit tröttna och lämna den helt tillslut. Därför är det bra att man är medveten om att man bör lägga ner lite extra tid för den om man vill att bloggen ska få många besökare som också kommer tillbaka.

Ett ytterligare tips kan vara att ha en underrubrik på bloggen med ett diskussionsforum för besökare att kunna gå in på och diskutera med andra där. Där kan man när som helst vara välkommen så länge man inte skriver något stötande eller går till personliga angrepp mot någon.